حریم خصوصی

جمع آوری اطلاعات
سیس رد مالک انحصاری اطلاعات جمع آوری شده در این سایت می باشد. ما این اطلاعات را به دیگران نمی فروشیم، اجاره نمی دهیم و یا در اختیارشان قرار نمی دهیم. 

ثبت نام
به منظور استفاده بهتر از این وب سایت و دریافت آخرین اطلاعات مربوط به سایت و همچنین برخی خدمات که فقط به کاربران ثبت نام شده سایت نمایش داده خواهد شد، کاربر ابتدا باید فرم ثبت نام را تکمیل کند و لازم است کاربر اطلاعات خود را وارد کند. برخی اطلاعات به صورت اختیاری در فرم می باشد که تکمیل آنها در روند بهتر ارائه خدمات به این عزیزان کمک می کند از اینرو ما از ثبت نام کنندگان درخواست می نماییم اطلاعات خود را به صورت کامل تکمیل نمایند.


تغییرات
اگر تغییراتی در قوانین حفظ حریم خصوصی ایجاد شود، ما این تغییرات را در صفحه اصلی وب سایتمان اعلام می نماییم.


راهنما

راهنمای کاربران

کاربران گرامی به منظور استفاده بهینه از مطالب سایت و دریافت آخرین اطلاعات کشورهای حوزه CIS و همچنین امکان استفاده از برخی بخشهای سایت سیس رد باید در قسمت ثبت نام سایت وارد شده و پس از تکمیل فرم مربوطه به خانواده اعضای سایت سیس رد بپیوندند. بدیهی است ما در حفظ و نگهداری اطلاعات آنها پایبند به حفظ حریم خصوصی افراد می باشیم.با سپاس
مدیر سایت