اطلاعات مربوط به هرگونه فعالیت در مولداوی اعم  از اطلاعات مربوط به تورهای گردشگری ، شرایط سرمایه گذاری در مولداوی ، قوانین ، آب و هوا ، اقامت، تحصیل و سایر مطالب مربوط به مولداوی را می توانید در سایت سیس رد بیابید.
کشور مولداوی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم کنونی پتانسیل قوی برای سرمایه گذاران خارجی دارد. مولداوی با توجه به مرز آبی بین المللی با اروپا از طریق رود دانوب به طول 2000متر می تواند راه ارتباطی بسیار خوبی با کشورهای اروپایی برقرار کند.

مولداوی ، کشور مولداوی ، سفر به مولداوی

این کشور بسیار زیبا به علت مهاجرت زیاد ساکنین جمعیت آن به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
 
مولداوی ، سفر به مولداوی ، سرمایه گذاری در مولداوی

برای اطلاعات بیشتر در زمینه ی کشور مولداوی به لینک های زیر مراجعه نمایید: