لینکهای مفید:

 
 

آدرس وب سایت
شرح
www.mfa.gov.md وزارت امور خارجه مولداوی
www.gov.md سایت دولت مولداوی
yellowpages.md کتاب زرد مولداوی
kiev.mfa.ir سفارت ایران در مولداوی (سفارت اوکراین)