اطلاعات مربوط به هرگونه فعالیت در قرقیزستان اعم  از اطلاعات مربوط به تورهای گردشگری ، شرایط سرمایه گذاری در قرقیزستان ، قوانین ، آب و هوا ، اقامت، تحصیل و سایر مطالب مربوط به قرقیزستان را می توانید در سایت سیس رد بیابید.
در قرقیزستان نیز مراسم نوروز برگزار می شود اما تنها یک روز را به این عنوان به جشن و پایکوبی می پردازند. در این روز مسابقات زیادی برگزار شده و جوایز نفیسی به برندگان داده می شود.

قرقیزستان ، سفر به قرقیزستان ، بیشکک
 
در قرقیزستان سال نو میلادی نیز جشن گرفته می شود و سنت های این جشن همانند سایر کشور ها اجرا می شود. قرقیز ها همانطور که سعی دارند سنت های خود از قبیل نوروز و سایر سنن باستانی را زنده نگه دارند برای اشاعه ی صلح و نوع دوستی سال نو میلادی را نیز جشن می گیرند.

 
قرقیزستان ، بیشکک ، سفربه قرقیزستان

برای اطلاعات بیشتر در زمینه ی کشور قرقیزستان به لینک های زیر مراجعه نمایید: