لینکهای مفید:

 
 

آدرس وب سایت
شرح
astana.mfa.ir سفارت ج.ا.ایران در قزاقستان
www.mfa.kz    وزارت امور خارجه قزاقستان
almaty.icro.ir رایزن فرهنگی ایران در قزاقستان
egov.kz دولت الکترونیکی قزاقستان
www.city-tour.kz اطلاعات توریستی قزاقستان
www.almaty-kazakhstan.net اطلاعات شهر آلماتی
visitkazakhstan.kz اطلاعات قزاقستان
www.shymbulak.com سایت پیست اسکی
www.kazembassyiran.com سفارت قزاقستان در ایران