لینکهای مفید:

 
 
آدرس وب سایت شرح
baku.mfa.ir سفارت ایران در باکو - آذربایجان
www.mfa.gov.az  وزارت امور خارجه آذربایجان
www.aztpo.com   وابسته بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو
www.bakutourism.az اطلاعات گردشگری
www.azembassy.ir سفارت آذربایجان در تهران - ایران