اطلاعات مربوط به هرگونه فعالیت در ارمنستان اعم  از اطلاعات مربوط به تورهای گردشگری ، شرایط سرمایه گذاری در ارمنستان ، قوانین ، آب و هوا ، اقامت، تحصیل و سایر مطالب مربوط به ارمنستان را می توانید در سایت سیس رد بیابید.

کوه مقدس آرارات , آرارات ارمنستان ، ارمنستان

کوه آرارات یکی از بلندی های مقدس ارامنه در  شمال شرقی ترکیه در مرز بین ارمنستان و ترکیه به شمار می رود. عده ای معتقدند کشتی نوح پس از طوفان در خاک های این رشته کوه نشست.و در طی سالهای مختلف دگرگونی های عظیمی در آن رخ داده است.سالیانه عده ی زیادی برای بازدید از این مکان به ارمنستان می روند.
 
برای اطلاعات بیشتر در زمینه ی کشور ارمنستان به لینک های زیر مراجعه نمایید: