آژانس های شبانه روزی
 
ردیف
نام آژانس
تلفن
آدرس
تهران
1

آسیا سیر
 
88472547 تقاطع سهروردی و مطهری، طبقه فوقانی بانک تجارت
2 آیدا گشت پرواز
88333784
09122483203
طالقانی، نرسیده به بهار، پلاک 144،طبقه همکف
3

بهاران (ساعت کار تا 12 شب)
 
88847725-9
88325922
سهروردی جنوبی، نبش خیابان ابرار غربی، پلاک 28 و 36
4
سیگما سیر
88527755

خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی اداره پست، پلاک 886
5

حامی نور پرواز
 
88983666 میدان فاطمی، ضلع شمال غربی، نبش گمنام

دفاتر فروش شرکت های هواپیمایی مستقر در فرودگاه ها


 
ردیف دفاتر فروش ماهان تلفن آدرس
تهران و شهرستان ها
1 دفتر فروش مهرآباد تهران 982148386218+ ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد
2
دفتر فروش فرودگاه امام خمینی تهران
982151007558+ فرودگاه امام خمینی
3 دفتر فروش فرودگاه اصفهان 983115275100+

فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
 
4 دفتر فروش فرودگاه کرمان 983412112069+  
5 دفتر فروش فرودگاه شیراز 987117202245+ syz@station.mahan.aero
6 دفتر فروش فرودگاه مشهد 11- 985113400210+ فرودگاه بین المللی مشهد، ترمینال پروازهای داخلی، اتاق شماره 219
7 دفتر فروش فرودگاه کیش 987644440413+ ترمینال 5
 


 
 
ردیف دفاتر فروش ایران ایر تلفن آدرس
تهران
1 دفتر فروش مهرآباد تهران 46628084 21 98+ ترمينال 2 فرودگاه مهرآباد دفتر فروش "هما"
2
دفتر فروش فرودگاه امام خمینی تهران
51007477 21 98+ فرودگاه حضرت امام(ره) – سالن پروازهاي ورودي –دفتر فروش "هما"
  
ردیف دفاتر فروش آسمان تلفن آدرس
تهران
1 دفتر فروش مهرآباد تهران 61106565 21 98+ ترمينال 4 فرودگاه مهرآباد
2
دفتر فروش فرودگاه امام خمینی تهران
55678040 21 98+ فرودگاه حضرت امام(ره)
 


 
 
ردیف دفاتر فروش زاگرس تلفن آدرس
تهران
1 دفتر فروش مهرآباد تهران 44690032 21 98+ ترمينال 1 فرودگاه مهرآباد
 

 
ردیف دفاتر فروش قشم ایر تلفن آدرس
تهران و شهرستان ها
1 دفتر فروش فرودگاه قشم 5735163-8 (763) 98+ فرودگاه قشم
2
دفتر فروش فرودگاه کیش

4446550 (764) 98+
فرودگاه کیش
3 دفتر فروش فرودگاه بندرعباس 6689650 (761) 98+

فرودگاه بندرعباس
4
دفتر فروش فرودگاه مشهد
3400228 (511) 98+ فرودگاه مشهد
5
دفتر فروش فرودگاه شیراز
7209360 (711) 98+ فرودگاه شیراز
 


 
 
ردیف دفاتر فروش آتا تلفن آدرس
تهران و شهرستان ها
1 دفتر فروش مهراباد تهران 66073631 21 98+ فرودگاه مهرآباد
2
دفتر فروش فرودگاه ارومیه

441275355 98+
فرودگاه ارومیه
3 دفتر فروش فرودگاه اهواز 6134442093 98+

فرودگاه اهواز
4
دفتر فروش فرودگاه شیراز
7137211815 98+ فرودگاه شیراز
5
دفتر فروش فرودگاه مشهد
5113400466 98+ فرودگاه مشهد